Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext
08/10/2014

Hội nghị đối thoại định kỳ - Quý IV 2013

Căn cứ Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ. “Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”. Ngày 22/11/2013 Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé đã xây dựng và ban hành Quy chế đối thoại số 93/QC-CBN. Theo quy chế, hội nghị đối thoại sẽ được tổ chức định kỳ quý/lần; trong trường hợp một bên có yêu cầu tổ chức đối thoại, người sử dụng lao động vẫn sẽ tổ chức đối thoại theo yêu cầu.

Ngày 26/12/2013 Hội nghị đối thoại định kỳ tại nơi làm việc - Quý IV năm 2013 đã được tổ chức, tham dự Hội nghị gồm có 14 CBCNV đại diện tập thể người lao động, 04 CBCNV đại diện cho bên người sử dụng lao động và 02 đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Công ty.

Tại hội nghị đối thoại lần này, Tổng Giám đốc Công ty đã trả lời chất vấn và giải đáp các câu hỏi của các tổ sản xuất gửi bằng văn bản về Công ty, đã được Công đoàn công ty tổng hợp và một số câu hỏi do người lao động chất vấn trực tiếp tại hội nghị. Hội nghị cũng đã được Tổng Giám đốc Công ty thông báo việc thực hiện một số chỉ tiêu chính về kết quả sản xuất kinh doanh và việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động.

Trong quá trình đối thoại, các thành viên tham gia đối thoại đã trao đổi, thảo luận dân chủ các nội dung đối thoại. Thực hiện tốt được mục đích của việc đối thoại là: Chia sẻ thông tin và tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động và người lao động, để đi đến sự đồng thuận vì mục tiêu phát triển chung của công ty.

Hội nghị lần này bám sát nguyên tắc, quy trình của Quy chế đối thoại tại nơi làm việc, nội dung là những vấn đề người lao động hết sức quan tâm. Tất cả các ý kiến, kiến nghị đều được Tổng Giám đốc Công ty và các phòng nghiệp vụ liên quan tiếp thu, trả lời đầy đủ, rõ ràng trên tinh thần dân chủ, công khai, thẳng thắn và cởi mở. Đây là một nét mới trong thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất giữa người sử dụng lao động và người lao động tại Công ty.

Một số hình ảnh của hội nghị:  

 

 

 
 
HUỲNH THẢO