Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext
08/10/2014

Cảng Bến Nghé thực hiện đối thoại tại nơi làm việc Lần II - 2014

Thực hiện Quy chế dân chủ và Quy chế đối thoại tại nơi làm việc của Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé cùng với các kết quả từ Hội nghị người lao động lần I năm 2014 được tiến hành vào giữa tháng 3-2014, ngày 26-6 buổi đối thoại tại nơi làm việc lần thứ II trong năm đã được tổ chức với sự chủ trì và tham gia của Tổng Giám đốc (TGĐ), Ban chấp hành Công đoàn (BCHCĐ) và các đại diện cho tập thể Người lao động (NLĐ) thuộc các phòng ban trong toàn Cảng.

      Các nội dung đối thoại lần này tập trung vào các đề xuất của NLĐ nhằm nâng cao hiệu quả công việc, đề cao văn hóa công ty, các thắc mắc và ý kiến dành cho chính sách lương, thưởng, nâng bậc; …

 

Tại buổi đối thoại, những thắc mắc, những ý kiến đề xuất của NLĐ được đưa ra trao đổi một cách chân tình, cởi mở và thẳng thắn; hướng đến sự thỏa đáng, công bằng cho NLĐ, không trái với luật định cũng như đảm bảo cho công việc được thông suốt, có hiệu quả nhất.

 

Bên cạnh các giải thích tường minh về chính sách của Công ty, nêu rõ về quan điểm quản lý, giải đáp các thắc mắc một cách tường tận, bày tỏ sự đồng tình đối với các kiến nghị hợp lý và cần thiết của NLĐ, thông qua buổi đối thoại TGĐ đã có những chỉ đạo thực hiện một số vấn đề còn tồn đọng, các xử lý chưa sát thực tế.

Đặc biệt đối với các bất cập trong quy định và thực hiện Quy chế tiền lương (QCTL) của Công ty, TGĐ đề nghị bộ phận Nhân sự - Tiền lương nhanh chóng rà soát các vấn đề còn tồn tại và đưa ra giải pháp khắc phục trong QCTL mới.

Song song đó, công tác hiện trường, tiếp xúc trực tiếp để nắm được tình hình thực tế, nguyện vọng của NLĐ cũng được TGĐ lưu ý đối với các bộ phận nghiệp vụ đồng thời yêu cầu giải quyết hiệu quả và kịp thời, tránh tình trạng tiếp tục tồn đọng đối với các vấn đề đã đề cập trong các kỳ đối thoại.

 

HUỲNH THẢO