Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext
Tuyển dụng công nhân lái đầu kéo

Số lượng: 02 người
Hạn nộp hồ sơ: Từ ngày: 27/01/2015 đến hết ngày 06/02/2015